Kvam data AS
Nikkelveien 14, 4313 Sandnes
Tlf : 400 13 200 / 957 55 534
Epost : post@kvamdata.no

Historien om en mann og hans skapertrang

Hver dag startes det flere bedrifter i Norge. Bak de fleste står mennesker som har en drøm om å skape noe. Historien om foretaket Kvam data som ble etablert i 1980 handler nettopp om en mann og hans skapertrang. Gründeren bak selskapet er Rolf Terje Kvam.

Da Rolf Terje Kvam startet sine studier på DH som 17-åring var han den yngste noen gang. Han begynte på petroleumslinjen, men bestemte seg raskt for å ta IT som valgfag.

Etter kort tid var Rolf Terje hekta på data for godt. Han avsluttet sin pettroleumsutdannelse og fikk jobb som drifsleder for dataanlegget på skolen og for Rogalandsforskning. Han brukte kvelder og netter til å utvikle en lenge påtenkt tekst- behandler. Dette var i en tid da IT-miljøet var relativt lite og det ble fort kjent hva denne unge mannen holdt på med. Norsk Data kom snart på banen og ønsket å kjøpe tekstbehandleren. Det ble handel og den unge mannen, mottok den gang det svimlende beløpet av hundretusen kroner! Det hører med til historien at Norsk Data det første året solgte programpakker for rundt 4 millioner kroner. Rolf Terje fikk betalt sin studiegjeld, han hadde fått troen på seg selv, og var klar for nye utfordringer. Dermed startet han Kvam data.

Helt fra starten fikk han mange oppdrag fra blant andre Norsk Data, Kongsberg Våpenfabrikk og forskjellige oljesekaper som ELF og Statoil. Det tok heller ikke lang tid før han hadde skapt et nytt produkt. FICS så dagens lys. Programpakken er det man kaller et 4. generasjons databaseverktøy. Brukerne var henrykt og FICS ble et suksessprodukt som solgte for over 100 millioner kroner i Norge. Kvam Data var ennå avhengige av Norsk Datas salgsavdeling og de to selskapene gikk derfor mange år i takt.

Kvam data etablerte seg etter hvert på PC-markedet og overlevde, mens Norsk Data forsvant ut av markedet. Gjennom salg av FICS og tilhørende vedlikeholdsavtaler hadde Kvam data opprettet et stor kundeportefølje I Norge. FICS ble etterhvert utkonkurrert av Microsoft Access og det var ikke lenger et levedyktig grunnlag for produktet. Kvam data fortsette derimot sin virksomhet og etablerte et nytt forretningområde rundt Internett.

En kreativ ung mann med et engasjert hjerte og et tastatur, var det som skulle til for å skape et dataeventyr. Kvam data har vært i IT-bransjen i mer enn 20 år - en "stayerevne" som nesten ingen andre norske bedrifter kan vise til.